Douane voor bedrijven

Voor:
procedures en wetten,
tarieven en goederencodes,
vergunningen en meer.

Nationale Helpdesk Douane

Voor:
beschikbaarheid en onderhoud van productie processen,
Mijn Douane en EU portalen.

Handel en Transport Gateway

Voor:
aansluiten op (SMTP) communicatie voorzieningen.
Test en Productie

EU Online services and databases

Voor een ingang in Brusselse informatie